El teu canal de denúncies per informar de forma segura i anònima

  Demana una demostració

  Des de Novostorm us oferim la solució perfecta per complir amb la implementació d'un canal de denúncies obligatori.

  En compliment amb la funcionalitat establerta a la normativa europea de Whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019) i amb la normativa espanyola (Llei 2/2023, de 20 de febrer), estableix l'obligatorietat per a les empreses de més de 50 empleats, de tenir un canal de denúncies per informar de conductes irregulars, infraccions o incompliments normatius.

  Característiques del canal de denúncies

  Icono servicio nube
  Servei al núvol
  El client no necessita una infraestructura física
  Icono notificaciones
  Notificacions
  Es reben quan s'actualitza o es crea una denúncia
  Icono formularios
  Formularis
  Per explicar el que ha passat, indicar persones involucrades i afegir proves
  Icono comunicación
  Comunicació
  i seguiment bidireccional amb el denunciant, fins i tot de manera anònima
  Icono flujo trabajo
  Workflow
  de gestió de les
  comunicacions

  Objectius

  Millores a tenir en compte com a empresa

  Els objectius del Canal de Denúncies van més enllà del compliment de la llei. És important destacar aquests objectius perquè els empleats i altres parts interessades comprenguin el seu valor com a eina per al millorament continu i la promoció d'una cultura ètica a l'empresa.

  La nostra plataforma compta amb mesures de seguretat robustes per protegir la informació que es proporciona.

  Utilitza el nostre Canal de Denúncies i col·labora en la construcció d´un entorn laboral just i transparent. La teva contribució és essencial per mantenir una cultura empresarial ètica i responsable.

  Detecció primerenca d'irregularitats

  Icono número 1
  El Canal de Denúncies permet als empleats, clients o proveïdors informar de conductes irregulars o incompliments normatius de manera ràpida i confidencial. Això facilita la detecció primerenca de possibles problemes i permet prendre mesures preventives abans que es converteixin en situacions més greus.

  Millora del clima laboral

  Icono número 2
  Comptar amb un Canal de Denúncies pot fomentar un clima laboral transparent i de confiança, ja que ofereix als empleats una via per expressar inquietuds o denunciar situacions problemàtiques sense por de represàlies. Això pot contribuir a crear un ambient de treball més positiu i col·laboratiu.

  Enfortiment de la cultura ètica

  Icono número 3
  Promoure la denúncia de conductes irregulars a través del Canal de Denúncies pot reforçar la cultura ètica de l'empresa, mostrant el compromís amb la integritat, la transparència i el compliment de les normes i regulacions. Això pot influir positivament en la imatge i la reputació de l'empresa tant interna com externament.

  Prevenció de pèrdues econòmiques

  Icono número 4
  El Canal de Denúncies pot ajudar a prevenir pèrdues econòmiques derivades de conductes fraudulentes, robatoris, malversació de fons o altres irregularitats. En detectar i abordar ràpidament aquest tipus de situacions, es poden minimitzar els impactes financers i legals per a l'empresa.

  Facilitació de la resolució de conflictes

  Icono número 5
  El Canal de Denúncies pot ser una eina per a la resolució de conflictes interns o externs de manera confidencial i objectiva. Permet la identificació primerenca de problemes i la seva resolució abans que escalin situacions més complicades.

  Compliment normatiu

  Icono número 6
  A més de complir amb l'obligació legal de comptar amb un Canal de Denúncies, la seva implementació pot ajudar l'empresa a complir altres normatives o regulacions aplicables a la seva indústria, cosa que pot tenir un impacte positiu en la seva reputació i evitar possibles sancions o multes.

  Generació d'idees i millores internes

  El Canal de Denúncies també es pot utilitzar com una via perquè els empleats aportin idees, suggeriments o millores internes a l'empresa, ja que els brinda un espai confidencial per expressar les seves opinions. Això pot fomentar la participació i la col·laboració entre els empleats, cosa que pot resultar en la implementació de canvis positius a l'organització.
  En resum, el Canal de Denúncies pot tenir beneficis que van més enllà del compliment de la llei Whistleblowing, ja que pot contribuir a millorar la cultura laboral, prevenir pèrdues econòmiques, facilitar la resolució de conflictes, complir regulacions i normatives, i promoure la participació i col·laboració interna.

  És important destacar aquests beneficis en la comunicació de la teva empresa sobre el Canal de Denúncies perquè els empleats i altres parts interessades comprenguin el seu valor com una eina per al millorament continu i la promoció d'una cultura ètica a l'empresa.
  Icona anònim
  Plataforma online totalment anònima
  El denunciant pot informar de qualsevol irregularitat sense revelar-ne la identitat. A més, podrà pujar documents i arxius de veu per aportar proves al cas, cosa que facilita la investigació i resolució de les denúncies.
  Icona seguretat
  Confidencialitat i seguretat garantida
  Des de Novostorm, ens prenem molt seriosament totes les denúncies rebudes i garantim la confidencialitat i seguretat dels denunciants al nostre canal de denúncies.
  Icona administrador
  Administrador i/o assessor legal per revisar les denúncies
  Cada empresa comptarà amb un o més administradors, els quals podran revisar les denúncies rebudes. A més, es pot assignar un assessor legal perquè revisi el cas i garanteixi que es prenguin les mesures adequades.
  Icona actualitzacions
  Actualitzacions sobre l'estat de la denúncia
  Quan s'enviï la denúncia, l'encarregat de resoldre-la es comunicarà a través de la plataforma per proporcionar actualitzacions sobre l'estat de la denúncia i per obtenir més informació si cal.

   Demana una demostració

   © 2023 Novostorm. All rights reserved